Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mallorca: Důsledky masového cestovního ruchu a perspektivy alternativních forem
Název práce v češtině: Mallorca: Důsledky masového cestovního ruchu a perspektivy alternativních forem
Název v anglickém jazyce: Mallorca: impacts of mass tourism and perspectives of its alternative forms
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Přírodovědecká fakulta UK (51-900200)
Vedoucí / školitel: Vedoucí práce
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.09.2005
Datum zadání: 20.09.2005
Datum a čas obhajoby: 24.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2007
Oponenti: Oponent B
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK