Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Rozšíření a formy tetracyklinové rezistence v životním prostředí
Název práce v češtině: Rozšíření a formy tetracyklinové rezistence v životním prostředí
Název v anglickém jazyce: Distribution and design of tetracycline resistance determinants
in the environment
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Irena Lichá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2007
Datum zadání: 09.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2008
Oponenti: RNDr. Jana Beranová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK