Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antonín Dvořák: Cypřiše (písňový cyklus)
Název práce v češtině: Antonín Dvořák: Cypřiše (písňový cyklus)
Název v anglickém jazyce: Dvořák's Cypresses (a song cycle)
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2007
Datum zadání: 14.11.2007
Datum a čas obhajoby: 20.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Marta Ottlová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK