Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biomolekularní interakce a jejich studium metodou rezonance povrchových plasmonů
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Study of biomolecular interactions by the method of surface plasmon resonance
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2007
Datum zadání: 04.09.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2009
Oponenti: RNDr. Jiří Liberda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK