Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv interkulturálních odlišností při jednáních na mezinárodní úrovni
Název práce v češtině: Vliv interkulturálních odlišností při jednáních na mezinárodní úrovni
Název v anglickém jazyce: Intercultural Differencies and Its Impact on International Negotiations
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2007
Datum zadání: 15.04.2007
Datum a čas obhajoby: 24.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2007
Oponenti: Oponent B
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK