Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozptyl světla na pohybující se černé díře
Název práce v češtině: Rozptyl světla na pohybující se černé díře
Název v anglickém jazyce: Light scattering on a moving black hole
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Horák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2007
Datum zadání: 14.11.2007
Datum a čas obhajoby: 23.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2009
Oponenti: Mgr. Tomáš Pecháček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Seznámit se s pracemi o pohybu fotonů v silném gravitačním poli nerotující černé díry. Poučit se o přesných řešeních rovnice geodetiky ve Schwarzschildově prostoročase a o některých aproximacích (Beloborodov, atd). V dalším kroku studovat s pomocí Lorentzových transformací efekty pohybu černé díry a diskutovat roli některých speciálně-relativistických jevů (relativistické aberace a Dopplerova posunu). Na závěr ilustrovat na konkrétních případech vliv rozptylu na spektrum výstupního záření a na pohyb černé díry.
Seznam odborné literatury
[1] Misner, Thorne, Wheeler: Gravitation, Freeman 1973.
[2] Chandrasekhar: Mathematical theory of Black Holes, Oxford 1998
[3] Čadež, Kostič: Optics in the Schwarzschild spacetime, Phys. Rev. D 72, 104024
[4] Beloborodov: Gravitational Bending of Light Near Compact Objects, ApJL 566, 85
[5] Rybicky, Lightman: Radiative processes in astrophysics, Wiley 1979
Předběžná náplň práce
Cílem práce je studium různých efektů gravitačního ohybu světla na pohybujících se černých dírách.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this work is to study various effects of gravitational light bending on moving black holes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK