Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aplikace pro výuku principů objektově orientovaného programování
Název práce v češtině: Aplikace pro výuku principů objektově orientovaného programování
Název v anglickém jazyce: Application for Teaching of Object-oriented Design Principles
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2007
Datum zadání: 13.11.2007
Datum a čas obhajoby: 22.06.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2010
Oponenti: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit aplikaci, která bude umožňovat postupnou výuku principů objektově orientovaného programování (OOP). Aplikace by se měla skládat ze dvou základních částí: editoru kódu a vizualizátoru. Editor bude uživateli poskytovat možnost jednoduše vytvářet a upravovat kód s pomocí vyspělých funkcí jako zobrazování datových položek a metod tříd, zvýrazňováním kódu, apod., dále bude umožňovat krokovat kód a zobrazovat stav běžícího programu. Vizualizátor bude podporovat zobrazování hierarchie tříd, jejich prvků a metod, apod. Výuka principů OOP bude probíhat formou postupů do vyšších úrovní schopností uživatele/žáka. Při každém postupu na vyšší úroveň bude muset uživatel přestat používat jednu či více z vestavěných tříd a začít používat vlastní implementace a tím si osvojit základní programovací techniky OOP. Aplikace bude uživateli poskytovat několik scénářů vývoje schopností za použití praktických příkladů, které budou každý zvlášť rozvíjet odlišné techniky OOP. Všechny tyto scénáře budou obsahovat i vzorová řešení.
Seznam odborné literatury
Bruce Eckel: Myslíme v jazyku C++: knihovna programátora, Grada 2000
Bruce Eckel, Chuck Allison: Myslíme v jazyku C++: 2.díl - knihovna zkušeného programátora, Grada 2005
Christian Nagel et al: C# 2005 Programujeme profesionálně, Computer Press 2007
Microsoft Developer Network Library: http://msdn.microsoft.com/library
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK