Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Černoděrová řešení Einsteinových rovnic ve vyšších dimenzích
Název práce v češtině: Černoděrová řešení Einsteinových rovnic ve vyšších dimenzích
Název v anglickém jazyce: Black-hole solutions of Einstein equations in higher dimensions
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vojtěch Pravda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2007
Datum zadání: 13.11.2007
Datum a čas obhajoby: 24.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2008
Oponenti: doc. RNDr. Martin Žofka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Po obecném přehledu problematiky se student může zaměřit na shrnutí dosavadních znalostí o zatím jen numericky získaném zobecnění vícerozměrné nabité rotující černé díry (analytické řešení se dosud nepodařilo nalézt). Jinou možností by byla otázka algebraické klasifikace černoděrových řešení (v tomto případě by mohl vzniknout i drobný původní výsledek klasifikováním některého dosud neklasifikovaného řešení).
Seznam odborné literatury
Myers R. C., Perry M. J., 1986, Black holes in higher dimensional space-times, Ann. Phys. (NY) 172, 304
Chen W., Lu H., Pope C. N., 2006, General Kerr-NUT-AdS metrics in all dimensions, Class. Quantum Grav. 23, 5323
Emparan R., Reall H. S., 2006, Black rings, Class. Quantum Grav. 23, R169
Elvang H., Figueras P., 2007, Black Saturn, JHEP 05, 050
Pomeransky A. A., Sen'kov R. A., 2006, Black ring with two angular momenta, Preprint hep-th/0612005
Iguchi H., Mishima T., 2007, Black di-ring and infinite nonuniqueness, Phys. Rev. D 75, 064018
Předběžná náplň práce
Cílem práce je seznámit se s analytickými řešeními Einsteinových rovnic ve vyšších dimenzích, která odpovídají různým typům černých děr (jako např. Myersova-Perryho černá díra, black ring, black string, black Saturn atd.), a s metodami, které vedly k jejich nalezení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the work is to get acquainted with analytical solutions of Einstein equations in higher dimensions, which correspond to different types of black holes (for example, the Myers-Perry black hole, black ring, black string, black Saturn, etc.), and with methods by which they were found.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK