Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Symfonická tvorba Otmara Máchy 60. a 70. let: analýza Variací na téma a smrt Jana Rychlíka, Variant, 1. sinfonietty a 2. sinfonietty
Název práce v češtině: Symfonická tvorba Otmara Máchy 60. a 70. let: analýza Variací na téma a smrt Jana Rychlíka, Variant, 1. sinfonietty a 2. sinfonietty
Název v anglickém jazyce: Otmar Mácha and his symphonic works in 60s and 70s: analysis of Variations on the theme and death of Jan Rychlík, Variants, 1. sinfoniette and 2. sinfoniette
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. MgA. Milan Slavický
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2007
Datum zadání: 13.11.2007
Datum a čas obhajoby: 20.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK