Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Hacking - případové studie
Název práce v češtině: Hacking - případové studie
Název v anglickém jazyce: Hacking - case studies
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2007
Datum zadání: 19.11.2007
Datum a čas obhajoby: 24.06.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2008
Oponenti: RNDr. Leo Galamboš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zpracovat dostupné informace o případech a jejich důsledcích na vývoj SW. Zkoumat příčiny a závažnost jednotlivých případů. Posoudit, zda jim šlo předejít. Soustředit se na slabá místa SW.
Seznam odborné literatury
Kris Kaspersky, Hacker Disassembling Uncovered (Uncovered series) A-List Publishing 2007.

Jon Erickson, Hacking: The Art of Exploitation, No Starch Press 2003.

Joel Scambray, Stuart McClure, George Kurtz, Hacking Exposed: Network Security Secrets & Solutions, McGraw-Hill/OsborneMedia 2000.

Anti-Hacking WHITE PAPERS, http://whitepapers.zdnet.co.uk/0,1000000650,39000387q,00.htm?filter=casestudy
Předběžná náplň práce
Popis reálných případů úspešného hackování a příslušného know-how.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Description of real case hacking and the appropriate know-how.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK