Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Šárecký stupeň na horním toku Moravy
Název práce v češtině: Šárecký stupeň na horním toku Moravy
Název v anglickém jazyce: Šárka phase on the upper Morava river
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2007
Datum zadání: 13.11.2007
Datum a čas obhajoby: 18.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Eliška Kazdová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK