Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tělesná stavba a rozložení podkožního tuku u vegetariánů
Název práce v češtině: Tělesná stavba a rozložení podkožního tuku u vegetariánů
Název v anglickém jazyce: Body structure and distribution of subcutaneous fatty tissue of vegetarians
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Richard Petrásek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2007
Datum zadání: 12.11.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2008
Oponenti: RNDr. Jitka Riedlová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK