Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Prevence a včasná diagnostika poškození zdraví při svářečských pracích
Název práce v češtině: Prevence a včasná diagnostika poškození zdraví při svářečských pracích
Název v anglickém jazyce: Prevention and early diagnostic of health insult at welding works
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika pracovního a cestovního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-PRAC)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2008
Datum zadání: 02.02.2009
Datum a čas obhajoby: 10.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK