Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nemoci z povolání v České republice
Název práce v češtině: Nemoci z povolání v České republice
Název v anglickém jazyce: Occupational Diseases in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika pracovního a cestovního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-PRAC)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.12.2007
Datum zadání: 04.12.2007
Datum a čas obhajoby: 02.07.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.07.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.07.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK