Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evropská unie - globální aktér?
Název práce v češtině: Evropská unie - globální aktér?
Název v anglickém jazyce: European union - global player?
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Luděk Urban, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.09.2007
Datum zadání: 10.09.2007
Datum a čas obhajoby: 29.10.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.10.2007
Datum proběhlé obhajoby: 29.10.2007
Oponenti: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK