Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hudební editor s analýzou zvukového vstupu
Název práce v češtině: Hudební editor s analýzou zvukového vstupu
Název v anglickém jazyce: Musical editor with audio input analysis
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Bálek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2007
Datum zadání: 09.11.2007
Datum a čas obhajoby: 08.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2008
Oponenti: RNDr. Mgr. Eva Jelínková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit software pro hudebníky, především zpěváky.
Program by měl umožňovat jednoduchou editaci not, jejich přehrávání a nahrávání zvuku z vnějšího zdroje a především by měl být schopný porovnat nahraný zvuk s notovým zápisem, popřípadě dva zvukové záznamy a vyhodnotit nakolik se shodují a identifikovat místa, kde se rozchází.
Umožněno bude ukládání a načítání projektů ve vlastním formátu.
Řešitel prozkoumá existující algoritmy zabývající se zvukovou analýzou a pokusí se implementovat vlastní optimální řešení problému.
Nedílnou součástí práce bude programátorská a uživatelská dokumentace.
Seznam odborné literatury
G. S. Magnusson and K. Atladottir: Virtual Karaoke system, Master Thesis, Kgs. Lyngsby, 2005
Karaoke program http://sourceforge.net/projects/ultrastar/
Kniha MIDI - komunikace v hudbě, D. Forró
Knihovny pro práci s MIDI v C# http://www.codeproject.com/cs/media/MIDIToolkit.asp
Předběžná náplň práce
Cílem práce je vytvořit program pro hudebníky schopný porovnávat dva zvukové záznamy nebo zvukový záznam a notový zápis.
Dále si řešitel vytvoří přehled o existujících algoritmech zabývajících se příbuznou problematikou a pokusí se implementovat vlastní řešení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this work is an implementation of a software for musicians. The routine should be able to compare two recordings or a recording and a musical score.
A part of the project is a summary of existing algorithms, and an attempt to design and implement an original algorithm.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK