Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vyjádření nutnosti děje v hindštině
Název práce v češtině: Vyjádření nutnosti děje v hindštině
Název v anglickém jazyce: Expression of necessity of action in Hindi
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: doc. Dr. Svetislav Kostič
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2007
Datum zadání: 09.11.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 27.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK