Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
McCarthismus - fenomén amerických dějin. Příspěvek k dějinám studené války
Název práce v češtině: McCarthismus - fenomén amerických dějin. Příspěvek k dějinám studené války
Název v anglickém jazyce: McCarthyism - phenomenon of American history. Contribution to history of Cold war
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2007
Datum zadání: 08.11.2007
Datum a čas obhajoby: 17.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK