Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Společenský život Humpolce v první polovině 20. století
Název práce v češtině: Společenský život Humpolce v první polovině 20. století
Název v anglickém jazyce: Social life in Humpolec in the first half of the 20th century
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2007
Datum zadání: 08.11.2007
Datum a čas obhajoby: 22.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK