Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
České země a válka v roce 1813. Reflexe hospodářských obtíží a ohlas válečných událostí u venkovského i městského obyvatelstva
Název práce v češtině: České země a válka v roce 1813. Reflexe hospodářských obtíží a ohlas válečných událostí u venkovského i městského obyvatelstva
Název v anglickém jazyce: Bohemian lands and the War of 1813
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. František Stellner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2007
Datum zadání: 08.11.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 12.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Pavel Bělina, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK