Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny struktur sňatečnosti v České republice: počátek 21.století versus osmdesátá léta 20. století
Název práce v češtině: Změny struktur sňatečnosti v České republice:
počátek 21.století versus osmdesátá léta 20. století
Název v anglickém jazyce: Changing nuptiality patterns in the Czech Republic:
start of the 21st century contrasted with the eighties of the 20th century
Klíčová slova: sňatečnost svobodných, jednovýchodné tabulky sňatečnosti svobodných, intenzita sňatečnosti, časování sňatečnosti
Klíčová slova anglicky: nuptiality of unmarried people, nuptiality life tables of unmarried, intensity of nuptiality, conjugation of nuptiality
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.10.2010
Datum zadání: 21.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2011
Oponenti: RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK