Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza pracovní neschopnosti
Název práce v češtině: Analýza pracovní neschopnosti
Název v anglickém jazyce: Analysis of work incapacity
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.12.2007
Datum zadání: 30.01.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2009
Oponenti: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Pracovní neschopnost, ÚZIS
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK