Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Československo-poľský spor o Javorinu v kontexte bilaterálnych vzt'ahov medzivojnového obdobia (1921-1939)
Název práce v jazyce práce (slovenština): Československo-poľský spor o Javorinu v kontexte bilaterálnych vzt'ahov medzivojnového obdobia (1921-1939)
Název práce v češtině: Československo-polský spor o Javorinu v kontextu bileterálních
vztahů meziválečného období (1921-1939)
Název v anglickém jazyce: The Czechoslovak-Polish dispute over Javorina within the billateral
relations of the inter-war period (1921-1939)
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2007
Datum zadání: 08.11.2007
Datum a čas obhajoby: 20.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK