Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Válka císaře a jeho spojenců s Osmanskou říší v letech 1683-1699
Název práce v češtině: Válka císaře a jeho spojenců s Osmanskou říší v letech 1683-1699
Název v anglickém jazyce: The war of the emperor and his allies against the Ottoman empire, 1683-1699
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2007
Datum zadání: 08.11.2007
Datum a čas obhajoby: 18.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK