Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání očkovacích látek proti pertusi (černému kašli)
Název práce v češtině: Srovnání očkovacích látek proti pertusi (černému kašli)
Název v anglickém jazyce: Comparison of vaccines against pertussis
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK (12-EPID)
Vedoucí / školitel: MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.04.2008
Datum zadání: 17.04.2008
Datum a čas obhajoby: 22.01.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK