Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Epidemiologie akutních respiračních infekcí v ČR
Název práce v češtině: Epidemiologie akutních respiračních infekcí v ČR
Název v anglickém jazyce: Epidemiology of acute respiratory infections in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK (12-EPID)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2007
Datum zadání: 09.11.2007
Datum a čas obhajoby: 25.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK