Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bosňácké politické elity mezi Evropou a islámem (1990-2008)
Název práce v češtině: Bosňácké politické elity mezi Evropou a islámem (1990-2008)
Název v anglickém jazyce: Bosniak political elites between Europe and Islam (1990-2008)
Klíčová slova: identita, nacionalismus, islám, politika, europeizace
Klíčová slova anglicky: identity, nationalism, Islam, politics, europeization
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2007
Datum zadání: 07.11.2007
Datum a čas obhajoby: 24.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2009
Oponenti: PhDr. Miroslav Šesták, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BOJIĆ, M., Historija Bosne i Bošnjaka : (VII-XX vijek), Šahinpašić, 2001.

DELISO, CH., The Coming Balkan Caliphate: The Threat of Radical Islam to Europe and the West, Praeger Security International General Interest-Cloth, 2007.

DONIA, R.J., Bosnia and Hercegovina : A Tradition Betrayed, Columbia University Press, 1994.

FRIEDMAN, F., The Bosnian Muslims : denial of a nation, Westview Press, 1996.

HLADKÝ, L., Bosenská otázka v 19. a 20. století, Masarykova univerzita v Brně, 2005.

KOHL von, CH., Bosnien-Herzegowina : 8 Jahre nach Dayton - Krisen, Kritik und Perspektiven, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2003.

KOHLMANN, E.F., Al-Qaida?s Jihad in Europe: The Afghan-Bosnian Network, Berg Publishers, 2004.

SHAY, S., Islamic Terror and the Balkans, Transaction Publishers, 2006.

SCHINDLER, J.R., Unholy Terror: Bosnia, Al-Qa'ida, and the Rise of Global Jihad, Zenith Press, 2007.

REDZIĆ, E., Sto godina muslimanske politike u tezama i kontraverzama istorijske nauke : geneza ideje bosanske, bosnjacke nacije, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2000.

Předběžná náplň práce
Projekt má za cíl sledovat proměny orientace bosňáckých politických, vojenských i náboženských elit na silného zahraničního partnera, který jim mohl poskytnout potřebné záruky ve vztahu k vybudování, udržení a zakořenění státnosti Bosny a Hercegoviny, respektive jejich vlastních pozic. Budou sledovány motivy k orientaci na islámské země v prvních válečných letech, přechod k proevropské politice až po faktickou závislost na Evropské unii.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this project is to monitor the changes of the orientation of bosniac political, military and religious elites on the strong foreign partner, who could have grant them the needed guarantees in the terms of building, preservation and rootage of the statehood fo Bosnia and Herzegovina or more precisely their own positions. The motives for orientation on islamic countries in the first war years will be monitored, as well as the transition to proeuropean policy and the actual dependence upon European Union.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK