Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odstraňování odlesků z digitálních fotografií
Název práce v češtině: Odstraňování odlesků z digitálních fotografií
Název v anglickém jazyce: Removing lens flare from digital photographs
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michal Šorel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2008
Datum zadání: 05.11.2008
Datum a čas obhajoby: 02.02.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.02.2010
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2010
Oponenti: Lukáš Cerman
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předpokládá se zájem o digitální fotografii, dobré znalosti matematiky a
ochota soustavně na diplomové práci pracovat. Postup by měl být
pravidelně konzultován s vedoucím diplomové práce
a většina práce završena v průběhu několika měsíců.

Student by měl postupoval v následujících fázích
- seznámení se s technikami pro ruční odstranění odlesků v grafických editorech
- studium známých automatických a poloautomatických metod pro odstranění odlesků
(vedoucímu diplomové práce je známá pouze jedna metoda, student by měl provést
ještě vlastní rešerši)
- případná implementace některého z existujícících algoritmů
- návrh a testování vlastního algoritmu (Matlab nebo C++)
- implementace jako plugin (v případě nalezení skutečně funkčního algoritmu)
- sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
[1] Tai-Pang Wu, Chi-Keung Tang, "A Bayesian Approach for Shadow Extraction from a Single Image,"
iccv, pp. 480-487, Tenth IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV'05) Volume 1, 2005
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Lens_flare
[3] Základní přednáška ze zpracování obrazu na MFF UK a případně některá
ze základních učebnic zpracování obrazu
Předběžná náplň práce
Odlesky způsobené odrazem nebo rozptylem světla uvnitř objektivu jsou častým problémem
fotografií pořízených v protisvětle. Cílem diplomové práce je nalezení
praktického algoritmu pro jejich odstranění a případná implementace
algoritmu jako součást některého programu pro úpravu fotografií
(Photoshop nebo GIMP plug-in). Nalezení dobře fungujícího algoritmu
může také vyústit v publikaci v některém z časopisů zabývajících se
zpracováním obrazu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Lens flare caused by reflexions and scattering of light is
a frequent problem in digital photography, especially when an image
contains very bright light sources. The aim of this diploma
thesis is the development of a practical algorithm to remove the flare and
implementation of the algorithm as a plugin into one of existing
graphics editors (Photoshop, GIMP).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK