Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lieovy grupy a algebry
Název práce v češtině: Lieovy grupy a algebry
Název v anglickém jazyce: Lie groups and algebras
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
V práci budou podány příklady zajímavých Lieových grup a algeber nad různými tělesy (R, C, H, případně Z_p), vysvětlen pojem nakrytí a uvedeny jeho příklady.
Seznam odborné literatury
Fulton, Harris: Representation Theory, A First Course
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK