Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Grafický engine pro FPS
Název práce v češtině: Grafický engine pro FPS
Název v anglickém jazyce: Graphical engine for FPS
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2007
Datum zadání: 09.11.2007
Datum a čas obhajoby: 21.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2010
Oponenti: RNDr. Tomáš Plch, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Význam herního průmyslu v posledních letech výrazně stoupá se vzestupem obratu v tomto odvětví. Jedním z nejoblíbenějších žánrů her je tzv. FPS, u které je základem úspěchu kvalitní grafický engine. Dalším důležitým faktorem úspěchu je umělá inteligence nepřátel a interaktivnost objektů ve hře.

Cílem práce je prozkoumat současné technologie používané v tomto odvětví a navrhnout grafický engine vhodný pro tvorbu FPS. Součástí návrhu bude i prostředí pro podporu umělé inteligence a interaktivnosti prostředí. Navržený engine bude demonstrován na konkrétní hře.
Seznam odborné literatury
F.D.Luna: Introduction to 3D Game Programming with Direct X 9.0c: A Shader Approach (Wordware Game and Graphics Library)
V.Young: Programming a Multiplayer FPS in DirectX (Game Development Series)
Ch.Ericson: Real-Time Collision Detection (The Morgan Kaufmann Series in Interactive 3-D Technology)
M.Buckland: Programming Game AI by Example
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK