Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Monitoring DNS serverů domén druhé úrovně
Název práce v češtině: Monitoring DNS serverů domén druhé úrovně
Název v anglickém jazyce: Monitoring of SLD DNS servers
Klíčová slova: DNS, domény, DNSSEC, distribuované systémy
Klíčová slova anglicky: DNS, domains, DNSSEC, distributed systems
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ing. Jiří Peterka
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2007
Datum zadání: 03.11.2007
Datum a čas obhajoby: 31.01.2011 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:09.12.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:09.12.2010
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2011
Oponenti: Dan Lukeš
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je využít výsledků bakalářské práce autora (s názvem "Analýza stavu DNS serverů domén druhé úrovně") a rozšířit je o návrh a implementaci dalších skupin testů domén a jejich DNS záznamů. Tyto testy by měly být zaměřeny zejména na zkoumání funkčnosti a dostupnosti souvisejících služeb (WWW, elektronická pošta, SIP aj.). Druhým cílem je plná automatizace provádění hromadných testů na velkém množství domén, sledování vývoje výsledků testů v čase a generování grafických a tabulkových výstupů. Práce by dále měla prozkoumat (alespoň v teoretické rovině) možnosti zajištění bezpečnosti DNS (útoky na DNS, ověření původu dat, integrita dat aj.)
Seznam odborné literatury
Douglas Comer: Internetworking with TCP/IP, third edition, Prentice Hall, 1995, ISBN 0-13-216987-8
Andrew S. Tannenbaum: Computer Networks, Third edition, Prentice Hall, 1996, ISBN 0-13-394248-1
Relevantní dokumenty RFC a STD, ftp://ds.internic.net/rfc/rfc/index.txt
Další časopisecká a on-line literatura dle doporučení vedoucího
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je využít výsledků bakalařské práce autora (s názvem "Analýza stavu DNS serverů domén druhé úrovně") a rozšířit je o návrh a implementaci dalších skupin testů domén a jejich DNS záznamů. Tyto testy by měly být zaměřeny zejména na zkoumání funkčnosti a dostupnosti souvisejících služeb (WWW, elektronická pošta, SIP aj.). Druhým cílem je plná automatizace provádění hromadných testů na velkém množství domén, sledování vývoje výsledků testů v čase a generování grafických a tabulkových výstupů. Práce se by dále měla prozkoumat (alespoň v teoretické rovině) možnosti zajištění bezpečnosti DNS (útoky na DNS, ověření původu dat, integrita dat aj.)
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis should build on the results of a previous work by the same author ("Analysis of SLD DNS servers state") and extend it with new tests, focused mainly on the availability and functioning of other services (WWW, email, SIP and others). Another goal is to fully automate the tests, applicable en masse to a large number of domains, and provide the results as graphs and tables. Also, the thesis should explore (at least theoretically) the possibilities for securing DNS (against DNS attacks, securing the origin of data, providing data integrity etc.).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK