Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Definovatelnost v matematických strukturách
Název práce v češtině: Definovatelnost v matematických strukturách
Název v anglickém jazyce: Definability in mathematical structures
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2007
Datum zadání: 01.11.2007
Datum a čas obhajoby: 19.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:19.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2008
Oponenti: Mgr. et Mgr. Emil Jeřábek, Dr., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
S použitím známých výsledků teorie modelů porovnat definovatelnost v některých významných
matematických strukturách.
Seznam odborné literatury
D.Marker, Model Theory: An Introduction, Springer, 2002.
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá definovatelností v metamatických strukturách.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The theme of the project is definability in mathematical structures.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK