Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zobrazování obrázků ve formátu JPEG
Název práce v češtině: Zobrazování obrázků ve formátu JPEG
Název v anglickém jazyce: Displaying images in JPEG format
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2007
Datum zadání: 30.10.2007
Datum a čas obhajoby: 23.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2008
Oponenti: doc. Mgr. Jan Hubička, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit program, který bude zobrazovat obrázky ve formátu JPEG. Prioritou bude co nejrychlejší vykreslení obrázku na obrazovku, zejména u obrázků s velkým rozlišením. Toho lze dosáhnout částečnou dekomprimací, použitím SIMD instrukcí a napsáním klíčových částí v assembleru. Pokud nenastane požadavek na vykreslení dalšího souboru, bude rychlý náhled překreslen plnohodnotným výsledkem. Cílovými operačními systémemy jsou Linux a Windows.
Seznam odborné literatury
Specifikace JPEG a JFIF na http://www.jpeg.org/jpeg/

IA-32 Intel Architecture Optimization Reference Manual na http://developer.intel.com/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK