Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Semi-adaptivní slovníkové kompresní metody
Název práce v češtině: Semi-adaptivní slovníkové kompresní metody
Název v anglickém jazyce: Semi-adaptive Dictionary compression methods
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2007
Datum zadání: 26.10.2007
Datum a čas obhajoby: 02.02.2009 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:15.12.2008
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2009
Oponenti: doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V současné době používané slovníkové kompresní metody jsou adaptivní [3,4]. Na základě již zpracované části souboru průběžně tvoří slovník frází, který používají k zkomprimování zbylé části souboru. V případě, že se během komprese slovník frází stane příliš velkým, dochází k jeho zmenšení pomocí různých heuristik. Cílem práce je navrhnout semi-adaptivní kompresní metodu, která v prvním průchodu postaví slovník frází a zkomprimuje ho pomocí metod na kompresi množiny řetězců [2]. V druhém průchodu bude vstupní soubor zkomprimován s použitím tohoto slovníku frází.
Seznam odborné literatury
1) Pokorný, J., Žemlička, M.: Základy implementace souboru a databází 2. vydání, Praha, Karolinum 2004.
2) Jan Lánský, Michal Žemlička: Compression of a Dictionary. In: Snášel, V., Richta, K., and Pokorný, J.: Proceedings of the Dateso 2006 Annual International Workshop on DAtabases, TExts, Specifications and Objects. CEUR-WS, Vol. 176, pg. 11-20.
3) Ziv, J., Lempel; A.: Universal Algorithm for Sequential Data Compression, IEEE Transactions on Information Theory, 1977, pg. 337-343.
Ziv, J., Lempel, A.:
Compression of Individual Sequences via Variable-Rate Coding.
In: IEEE Transactions on Information Theory 24 (5), 1978, pg. 530–536.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK