Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bezpečnost informačních systémů
Název práce v češtině: Bezpečnost informačních systémů
Název v anglickém jazyce: Information systems security
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Tykal
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2007
Datum zadání: 16.11.2007
Datum a čas obhajoby: 08.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2008
Oponenti: RNDr. Jiří Dokulil, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Data v informačních systémech jsou cenná nejen pro jejich vlastníky, ale i pro potenciální útočníky. Systémy je proto třeba chránit nejen před útoky, které umožňují neoprávněný přístup, ale také před útoky typu potopa nebo požár.

Systémy mohou být velmi rozmanité a proto i jejich obrana může být postavena z rozličných komponent.
Cílem práce je popsat bezpečnostní rizika, která jsou spojena s provozem informačních systémů, a jak se proti nim bránit.

Součástí práce je návrh a implementace aplikace, která na základě vstupních informací o systému a možnostech útoku simuluje schopnost obrany. Aplikace bude schopna systém složit z množiny komponent a simulovat jeden nebo více typů útoků.
Seznam odborné literatury
http://www.commoncriteriaportal.org/index.php - Common Critera
http://www.dynamoo.com/orange/links.htm
Layton, Timothy P. (2007). Information Security: Design, Implementation, Measurement, and Compliance. Boca Raton, FL: Auerbach publications
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK