Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Peer To Peer Component Framework
Název práce v češtině: Peer To Peer Komponentový Framework
Název v anglickém jazyce: Peer To Peer Component Framework
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Petr Tůma, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.06.2008
Datum zadání: 23.06.2008
Datum a čas obhajoby: 02.02.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2009
Oponenti: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The thesis extends work on an experimental project whose goal is to create an easy-to-use peer-to-peer platform for running distributed applications. Based on the previous work of the project, the goal of the thesis is to:

- Resolve the design issues related to package naming, package lookup, node lookup, node security, all with emphasis on practical usability of the framework.

- Implement the peer to peer platform prototype.

- Implement the demo with voice recognition over network telephony.
Seznam odborné literatury
[1] Voice Interactions Project Pages, http://dsrg.mff.cuni.cz/~ceres/prj/P2
[2] Sameh El-Ansary, Seif Haridi: An Overview of Structured P2P Overlay Networks
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK