Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Software pro podporu práce rozhodčího při turnaji ve stolním tenise
Název práce v češtině: Software pro podporu práce rozhodčího při turnaji ve stolním tenise
Název v anglickém jazyce: Software for table tennis tournament organization
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Dokulil, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.11.2007
Datum zadání: 19.11.2007
Datum a čas obhajoby: 15.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2009
Oponenti: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit aplikaci, která by usnadnila práci vrchním rozhodčím sportovních turnajů, zaměřená především na pořádání turnajů ve stolním tenise. Aplikace musí být uživatelsky přívětivá, neboť bude určena především lidem, kteří nemají s počítačem velké zkušenosti.

Aplikace musí umožňovat rozlosování hráčů těmito způsoby:
- volným losováním
- nasazením a dolosováním
- nasazením, tříděním a dolosováním.
Takto vzniklé rozlosování bude možné vytisknout.

Aplikace bude následně umožňovat zadávání skutečných výsledků zápasů a podle toho prezentovat průběžné výsledky. Nakonec vytvoří výsledkovou listinu, kterou bude možné vytisknout.

Aplikace bude vytvořena v jazyce C# pro platformu .NET 3.5 za použití WPF.
Seznam odborné literatury
Marie-Anne Midy, Carlos Jensen, Yunrim Park: The commentator information system: a usability evaluation of a real-time sport information service. Advances in Computer Entertainment Technology 2007
http://www.netfx3.com/
http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/aa663321.aspx
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of the thesis is to create an application that would simplify the work of a table tennis referee, especially the organization of tournaments. The application must be user friendly because it will be mostly used by people without experience with working with computers.

The application must support several ways of allotting the players, common in the table tennis tournaments. The resulting lists must be printable. Then the application is used to store the results of particular matches and it is capable of listing partial results. In the end, a printable list of final standings is displayed.

The application will be created using the C# language for the .NET 3.5 framework using the WPF technology.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK