Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zpracování audia - audiofiltry a editace
Název práce v češtině: Zpracování audia - audiofiltry a editace
Název v anglickém jazyce: Audio processing - filters and editing
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Poch, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2007
Datum zadání: 14.11.2007
Datum a čas obhajoby: 24.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:24.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2008
Oponenti: doc. RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem balkalářské práce je rozebrat a implementovat některé metody používané ve filtrech pro zpracování zvuku.

Práce se bude skládat ze dvou částí. V teoretické části bude popis jednotlivých metod, postupů a datových struktur používaných v této oblasti. Praktická část bude tvořena implementací některých rozebíraných metod v programu pro editaci audia.
Seznam odborné literatury
http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_filter
http://www.harmony-central.com/Effects/effects-explained.html
http://www.harmony-central.com/Computer/Programming/
http://www.soundonsound.com/sos/jul01/articles/equalisers1.asp
http://cnmat.cnmat.berkeley.edu/~adrian/Csigproc.html
http://www.sonicspot.com/guide/wavefiles.html

Forró D. MUSITRONIKA IV. Samplery
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK