Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Návrh nových pulsních technik NMR pevné fáze pomocí teorie optimálních procesů
Název práce v češtině: Návrh nových pulsních technik NMR pevné fáze pomocí teorie optimálních procesů
Název v anglickém jazyce: Design of solid state NMR experiments by optimal control
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
NMR v pevné fázi je dynamicky se rozvíjející obor, zejména díky možnostem pro určování struktury nerozpustných biologických molekul (membránové proteiny, fibrily atp., sloučeniny, které nelze vykrystalizovat). Pro takové účely je třeba měřit vícerozměrná spektra, které dávají informaci o korelacích mezi určitými atomovými jádry v molekule (jádra spojena chem. vazbou, jádra blízko sebe v prostoru,...) K tomu se využívá přenosu polarizace (či chcete-li informace) mezi jádry vyvolaný určitou sekvencí radiofrekvenčních (rf) pulsů. Potíž v pevné fázi je ta, že interakce zprostředkovávající tento přenos závisí na orentaci a v práškovém vzorku se tím snižuje účinnost. Teorie optimálních procesů se zabývá nalezením nejlepších vnějších podmínek pro dosažení ideálního výsledku. V řeči NMR tedy hledáme takový způsob rf ozařování, který zajistí maximální přenos polarizace. V navrhované práci půjde o velice podobný problém, a sice nalézt pulzní sekvence, které zaručí, že daný spinový systém se bude vyvíjet podle předem zvoleného Hamiltoniánu. Tato problematika se bude řešit numerickými simulacemi na virtuálním NMR spektrometru, získané výsledky se pak ověří experimentem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK