Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Měření příčné relaxace metodami spinového echa
Název práce v češtině: Měření příčné relaxace metodami spinového echa
Název v anglickém jazyce: Measurement of transverse relaxation using spin echo methods
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2007
Datum zadání: 07.11.2007
Datum a čas obhajoby: 16.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:16.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2008
Oponenti: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Osvojení základů NMR ve formulaci produktových operátorů
2. Ověření chování teoretického modelu se dvěma spiny a jeho predikce
3. Seznámení se spektrometrem NMR, základy jeho ovládání
4. Měření na modelovém roztoku (např. tzv. Intralipid)
5. Shrnutí výsledků, diskuze důsledků pro kvantifikaci in vivo NMR signálu lipidů a sepsání práceSeznam odborné literatury
J. Kowalewski, L. Maeler: Nuclear Spin Relaxation in Liquids: Theory, Experiments and Applications. Taylor&Francis 2006
Předběžná náplň práce
Relaxační chování jader studované magnetickou rezonancí poskytuje unikátní informace o pohyblivosti molekul a jejich částí. Měření podélné (T1) a příčné (T2) relaxační doby, stejně jako krosrelaxačních parametrů je dnes již rutinní záležitostí. Avšak zcela mimo dosavadní možnosti je měření T2 v systémech s homonukleární skalární interakcí (např. protony v CH2 skupinách lipidů či dusíky v bazích nukleových kyselin spojených vodíkovým můstkem), kde dochází k modulaci signálu, která znemožňuje vyhodnocení. Cílem práce bude prozkoumat možnosti přesného měření T2 relaxačních dob metodou opakovaných spinových ech (např. CPMG) v souvislosti s novými poznatky o potlačení těchto modulací vlivem neideálnosti používaných radiofrekvenčních pulsů (teoreticky i experimentálně). Určení T1 a T2 je základním předpokladem pro kvantifikaci in vivo NMR signálu, a tak získané výsledky najdou přímé uplatnění při diagnostice lipidů lýtkového svalu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK