Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Irreducible Polynomials over p
Název práce v češtině: Ireducibilní polynomy nad
Název v anglickém jazyce: Irreducible Polynomials over p
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.11.2007
Datum zadání: 07.12.2007
Datum a čas obhajoby: 09.09.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2008
Oponenti: doc. Mgr. Pavel Růžička, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student představí základy teorie polynomů nad p a prozkoumá možnosti, jak získat ireducibilní polynom, pomocí něhož se konstruují konečná tělesa.
Seznam odborné literatury
Rudolf Lidl, Harald Niederreiter, P.M. Cohn, Finite Fields, Cambridge University Press, 1997
Victor Shoup, A Computational Introduction to Number Theory and Algebra, Cambridge University Press, 2005
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK