Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Algebraické vlastnosti barevnosti grafů
Název práce v češtině: Algebraické vlastnosti barevnosti grafů
Název v anglickém jazyce: Algebraic aspects of graph colorings
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.10.2007
Datum zadání: 11.10.2007
Datum a čas obhajoby: 23.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:23.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2008
Oponenti: doc. RNDr. Vít Jelínek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V první fázi řešení bakalářské práce se řešitel zaměří na nastudování zvolené algebraické metody z oblasti barevnosti grafů a poté se pokusí aplikovat tuto metodu na některé speciální třídy grafů. Práce by měla podat základní přehled o zvolené metodě doplněný aplikacemi, které řešitel nově nalezne.
Seznam odborné literatury
N. Alon, M. Tarsi: Coloring and Orientations of Graphs, Combinatorica 12, 125-143, 1992.
T. R. Jensen, B. Toft: Graph Coloring Problems, Wiley-Interscience, 1994.
Předběžná náplň práce
Řešitel nastuduje zvolenou algebraickou metodu v oblasti barevnosti grafú, např. Alon-Tarsiho metodu, a poté se pokusí aplikovat tuto metodu na některé speciální třídy grafů. Očekává se, že v práci budu podán krátký přehled výsledků a aplikací zvolené metody doplněný novými aplikacemi, které nalezne řešitel.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of this work is to learn a chosen algebraic method from the area of graph coloring, e.g. Alon-Tarsi method, and to apply this method on special classes of graphs. It is expected that the work will provide an overview of the chosen method together with known application accompanied with new applications found by the student.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK