Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Eliptic indexing of multidimensional databases
Název práce v češtině: Eliptické indexování vícerozměrných dat
Název v anglickém jazyce: Eliptic indexing of multidimensional databases
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.10.2007
Datum zadání: 09.10.2007
Datum a čas obhajoby: 26.05.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2008
Oponenti: RNDr. David Hoksza, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Navrhněte a implementujte datovou strukturu pro multidimenzionální indexování, založenou na hierarchii vícerozměrných elipsoidů. Nastudujte literaturu o indexování prostorových dat. Navrhněte algoritmy pro vkládání dotazování dat. Srovnejte s existujícími strukturami jako je např. R-strom. Proveďte rozsáhlé experimenty na syntetických i reálných datových sadách.
Seznam odborné literatury
Hanan Samet, Foundations of Multidimensional and Metric Data Structures, MORGAN KAUFMANN PUBLISHERS, ISBN 0-12-369446-9, 2006
Yannis Manolopoulos, Apostolos N. Papadopoulos, Michael Gr Vassilakopoulos, Spatial Databases: Technologies, Techniques and Trends, IGI Global, ISBN-13: 978-1591403876, 2004
Christian Böhm, Stefan Berchtold, Daniel A. Keim, Searching in High-Dimensional Spaces?Index Structures for Improving the Performance of Multimedia Databases, ACM Computing Surveys, 33(3):322 - 373, 2001
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In the area of database indexing, there have been developed many access methods for minimizing I/O costs when querying. In particular, multidimensional access methods aim to speedup retrieval of data represented as points in multidimensional vector spaces. The topic of this thesis is to develop a new multidimensional access structure, based on hierarchy of eliptic regions. This gemoetric representation could lead to more flexible and compact partitioning of the data space, thus it could index the data more afficiently than e.g. R-trees.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK