Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Databáze studentů a jejich plateb.
Název práce v češtině: Databáze studentů a jejich plateb.
Název v anglickém jazyce: Database of students and their payments
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. David Hoksza, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2007
Datum zadání: 05.05.2008
Datum a čas obhajoby: 22.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2009
Oponenti: RNDr. Alan Eckhardt, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit databázovou aplikaci pro školu, která potřebuje evidovat platby studentů, své povinné i nepovinné předměty a aktivity mimo školní vyučování, jako jsou například výlety školy, sportovní kluby, hudební kroužky a jiné. V práci bude zahrnuto sestavovaní rozvrhů.

Práce bude obsahovat:
-Návrh a vypracování databáze žáků školy (docházka, přihlášky na mimoškolní aktivity, platby žáků), učitelů a předmětů.
-Program jehož činnost bude zahrnovat:
(a)obsluhu databáze (vkládání, mazání a změny informací o studentech, učitelích, rodičích, akcích ...)
(b)výstupní informace o docházce a platbách uvedených akcí školy (c)sestavení rozvrhů
(d)rozvrhy pro jednotlivé učitele, třídy a učebny.
-Programátorskou a uživatelskou dokumentaci.
Seznam odborné literatury
Microsoft .NET Framework 2.0 Application Development Foundation
(http://www.microsoft.com/MSPress/books/9469.aspx)
Microsoft .NET Framework 2.0 Web-Based Client Development
(http://www.microsoft.com/mspress/books/9982.aspx)
Programming Microsoft ASP.NET 2.0 Applications: Advanced Topics
(http://www.amazon.com/Programming-Microsoft-ASP-NET-2-0-Applications/dp/0735621772/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=books&qid=1194610114&sr=8-1)
Inside Microsoft SQL Server 2005: The Storage Engine
(http://www.amazon.com/Inside-Microsoft-SQL-Server-2005/dp/0735621055/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1194610162&sr=1-1)
Microsoft SQL Server 2005: Database Essentials
(http://www.amazon.com/Microsoft-SQL-Server-2005-Essentials/dp/0735622078/ref=pd_sim_b)
Předběžná náplň práce
Cílem práce je vytvoření Klient/server aplikace pracující s databází a sloužící ke kontrole plateb studentů škole a udržování informací o aktivitách pořádaných školou. Program by měl obsahovat i modul na sestavování rozvrhů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this work is development of client/server application working with database of student payments and keeping information about activities organized by school. Program ought to include program unit making-up the timetable.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK