Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza rozptylu dvojného třídění pro heteroskedastická data
Název práce v češtině: Analýza rozptylu dvojného třídění pro heteroskedastická data
Název v anglickém jazyce: Two-way analysis of variance for heteroscedastic data
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Peter Bubelíny, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.10.2007
Datum zadání: 17.10.2007
Datum a čas obhajoby: 27.01.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2009
Oponenti: prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce bude sepsat testy pro analýzu rozptylu dvojného třídění
odvozených pro heteroskedastická data. Dále se pomocí simulací ověří
základní vlastnosti těchto testů.
Seznam odborné literatury
[1] J. Anděl: Základy matematické statistiky (skripta), 2002
[2] P. Bubelíny: Analýza rozptylu pro heteroskedastická data (diplomová
práce), 2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK