Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Ekonomická strategická hra
Název práce v češtině: Ekonomická strategická hra
Název v anglickém jazyce: Economic Strategy Game
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ondřej Zajíček
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2007
Datum zadání: 13.12.2007
Datum a čas obhajoby: 09.09.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2008
Oponenti: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Návrh a implementace ekonomické strategické hry. Základem hry je ekonomická simulace na
úrovni státu a měst - simuluje se výroba, tok komodit a peněz a rozvoj měst. Důraz není
kladen na přesnost simulace, ale na její srozumitelnost a možnosti modifikace. Cílem
hráče je získat peníze obchodováním s komoditami. Hra by měla obsahovat
editory (světa, komodit) a grafické interaktivní prostředí. Pro implementaci
se využije programovací jazyk C++ a grafická knihovna wxWidgets.
Seznam odborné literatury
The C++ Programming Language; Bjarne Stroustrup; Addison-Weslye; ISBN 0-201-70073-5; 2000
Cross-Platform GUI Programming with wxWidgets; Julian Smart and Kevin Hock; Prentice Hall; ISBN 0-13-147381-6; 2005; http://www.informit.com/content/images/0131473816/downloads/0131473816_book.pdf
An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations; Adam Smith; 1776; http://www.gutenberg.org/etext/3300
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK