Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interní systém pro CK
Název práce v češtině: Interní systém pro CK
Název v anglickém jazyce: Internal IS for travel agency
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. David Hoksza, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2007
Datum zadání: 05.10.2007
Datum a čas obhajoby: 10.02.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.01.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:10.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2010
Oponenti: RNDr. Alan Eckhardt, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Interní informační systém pokrývající kompletní potřeby menší cestovní kanceláře od nákupu kapacit až po prodej. Důležitou součástí aplikace budou uživatelsky definované statistiky a reporty. Systém bude umožňovat zabezpečený přítup z vnější sítě přes webové rozhraní. Aplikace bude napsána za pomoci technologie asp.net (C#) a jako databázi bude používat MS SQL Server 2005.
Seznam odborné literatury
1. Joseph Sack: Velká kniha T-SQL & SQL Server 2005, Zoner Press, 2007
3. Luboslav Lacko: ASP.NETa ADO.NET 2.0 - hotová řešení, Computer Press, 2006
2. Tom Archer: Myslíme v jazyku C#, Grada, 2002
3. Luboslav Lacko: SQL Hotová řešení, Computer Press, 2003
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK