Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jets in pp and PbPb collisions at LHC
Název práce v češtině: Jety v pp a PbPb srážkách na LHC
Název v anglickém jazyce: Jets in pp and PbPb collisions at LHC
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2007
Datum zadání: 13.11.2007
Datum a čas obhajoby: 27.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2010
Oponenti: doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Seznámit se se způsoby hledání jetů a měření jejich vlastností ve srážkách pp a PbPb na LHC v simulacích prováděných standardním software experimentu ATLAS a budou-li k dispozici, v prvních reálných datech.
Seznam odborné literatury
Dokumentace experimentu ATLAS,
viz. http://atlas.web.cern.ch/Atlas/index.html, https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/Atlas/WebHome
a další literatura podle potřeby v průběhu řešení.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK