Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řezy Schwarzschildovým prostoročasem
Název práce v češtině: Řezy Schwarzschildovým prostoročasem
Název v anglickém jazyce: Slicing the Schwarzschild spacetime
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.11.2007
Datum zadání: 06.11.2007
Datum a čas obhajoby: 24.06.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2008
Oponenti: doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Popsat strukturu Schwarzschildova prostoročasu a konstrukci Kruskalova diagramu.
2. Podat přehled nejdůležitějších souřadnic na Schwarzschildově prostoročasu.
3. Vysvětlit 3+1 rozštěpení Einsteinových rovnic a význam rovnic pro volbu řezů.
4. Studovat analyticky či numericky harmonické, maximální a jiné významné řezy Schwarzschildovým prostoročasem.
Seznam odborné literatury
[1] Misner, Thorne, Wheeler: Gravitation, Freeman 1973.
[2] Wald: General Relativity, University of Chicago Press 1984.
[3] Reimann, Bruegmann, Maximal Slicing for Puncture Evolutions of Schwarzschild and Reissner-Nordström Black Holes, Phys.Rev. D69 (2004) 044006.
[4] Press et al: Numerical Recipes in C, Cambridge University Press 1992.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK