Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charakterizace pravděpodobnostních rozdělení
Název práce v češtině: Charakterizace pravděpodobnostních rozdělení
Název v anglickém jazyce: Characterization of probability distributions.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. Lev Klebanov, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2007
Datum zadání: 05.11.2007
Datum a čas obhajoby: 27.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:27.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2008
Oponenti: RNDr. Peter Bubelíny, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem práce je rozbor metody charakterizací normálního rozdělení vlastnostmi lineárních forem. Bude dána aplikace těchto charakterizací k analytickým problémům.
Seznam odborné literatury
A.M. Kagan, Yu.V. Linnik, C.R. Rao
Characterization problems of mathematical statistics,
Wiley, New York, 1973;
B.R. Gelbaum Some theorems in probability theory,
Pacific Journal of Mathematics v. 118, No 2, 1985, 383-391.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK